1393/02/03

اهم اخبار اداره کل آمار و اطلاعات

•    تدوین سالنامه آماری سال 1391 استان و بارگذاری در سایت salnamehtotal.sci.org.ir

سالنامه آماری سال 1391 استان خوزستان توسط دفتر آمار و اطلاعات تهیه و برای دسترسی پژوهشگران و برنامه¬ ریزان در سایت salnamehtotal.sci.org.ir قابل دسترسی می¬باشد./

•    برگزاری دهمین جلسه شورای کاربران GIS شهر اهواز به منظور بررسی نقشه¬ی پایه¬ی شهر اهواز و چگونگی تأمین اعتبار لازم جهت استفاده از عکس¬های هوایی سال 1390 برای بهنگام سازی نقشه¬های استان

دهمین جلسه شورای کاربران GIS شهر اهواز با حضور اعضاء بمنظور بررسی نقشه¬ی پایه¬ی شهر اهواز و چگونگی اعتبار لازم جهت استفاده از عکس¬های هوایی سال 1390 برای بهنگام سازی نقشه¬های استان برگزار گردید./

•    اجرای 46 طرح آمارگیری با هدف جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برنامه¬¬ریزی¬های ملی و منطقه¬ای و محاسبه نرخ بیکاری، نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی کشور و استان، میزان تولید فعالیت¬های صنعت، معدن و کشاورزی و تهیه جداول داده – ستانده

در سال 1392 تعداد 46 طرح آمارگیری با هدف جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برنامه¬¬ریزی¬های ملی و منطقه¬ای با محاسبه نرخ بیکاری، نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی کشور و استان، میزان تولید فعالیت¬های صنعت، معدن و کشاورزی و تهیه جداول داده – ستانده توسطه نیروهای آموزش دیده و تحت نظر کارشناسان ذیربط در دفتر آمار و اطلاعات صورت گرفت./

•    بهنگام سازی فایل جغرافیایی استان و اعمال تغییرات تقسیمات سیاسی مصوب برای استفاده در سر شماری کشاورزی

بهنگام سازی فایل جغرافیایی استان برای اعمال تغییرات مصوب تقسیمات سیاسی جدید برای استفاده در سر شماری کشاورزی توسط دفتر آمار و اطلاعات انجام پذیرفت./

•    تدوین گزیده شاخص¬های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سال 1391 استان

گزیده شاخص¬های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان در سال 1391 توسط دفتر آمار و اطلاعات تهیه  گردیده است./  

•    اجرای طرح سنجش میزان رضایت مندی مراجعین از نحوه ارائه خدمات در دستگاه های اجرایی استان.

اجرای طرح سنجش میزان رضایت مندی مراجعین از نحوه ارائه خدمات در دستگاه اجرایی استان مصوبه هیئت محترم وزیران از تاریخ 5/12/92 لغایت 22/12/92 توسط نیروهای آموزش دیده به منظور سنجش کارکنان دستگاه¬ اجرایی برای مسؤلیت پذیری، رعایت قانون، نظم، دقت و سرعت در کار در دفتر آمار و اطلاعات این معاونت انجام گردید./     

اهم اخبار اداره کل برنامه ریزی و بودجه معاونت برنامه ریزی

•    برگزاری جلسه هماهنگی اجرای سامانه ساترا (سامانه ارزیابی توسعه و رصد آمایش) در استان در روز یکشنبه 11/12/92 به منظور ارزیابی توسعه و رصد آمایش استان

جلسه هماهنگی اجرای سامانه ساترا در استان (سامانه ارزیابی توسعه و رصد آمایش) در روز یکشنبه 11/12/92 در دفتر جناب آقای حاجتی معاون محترم برنامه ریزی و مدیر کل آمار و اطلاعات و مدیر کل برنامه ریزی و بودجه و معاونین ایشان به منظور ارزیابی توسعه و رصد آمایش برگزار گردید.

 

•    برگزاری جلسه هماهنگی توزیع اعتبارات ارزش افزوده و آلایندگی کارخانه های بزرگ استان در روز دوشنبه مورخ 12/12/92

جلسه هماهنگی توزیع اعتبارات ارزش افزوده و آلایندگی کارخانه های بزرگ استان با حضور جناب آقای حاجتی معاون محترم برنامه ریزی و فرمانداران شهرستان های آبادان و خرمشهر، مدیر کل محیط زیست ، مدیر کل مالیاتی استان و مدیر کل برنامه ریزی و بودجه در روز دوشنبه مورخ 12/12/92 در سالن جلسات معاونت برنامه ریزی برگزار گردید.

 

•    برگزاری جلسه هماهنگی بخش حمل و نقل در روز سه شنبه 13/12/92

جلسه هماهنگی بخش حمل و نقل با حضور جناب آقای حاجتی معاون محترم برنامه ریزی و مدیر کل راه و شهرسازی استان ، آقای دهقانی و معاونین ایشان و مدیر کل برنامه ریزی و بودجه و کارشناسان مربوطه در روز سه شنبه 13/12/92 در سالن جلسات معاونت برنامه ریزی برگزار گردید.

 

•    برگزاری جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در تاریخ 14/12/92 که اهم موضوعات و مصوبات آن به شرح ذیل است :

•     ارائه گزارش جذب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه های اجرایی توسط سازمان امور اقتصادی و دارایی و بحث و بررسی آن

•     ارائه گزارش وضعیت منطقه ویژه  پتروشیمی بندر امام خمینی (ره)

•     تصویب تشکیل کمیته ای با عنوان " کمیته بررسی نقش شرکت های بزرگ تولیدی در توسعه استان " به منظور بررسی و تعیین راهکارهای مشارکت شرکت های بزرگ تولیدی در توسعه استان

•     بررسی و تصویب طرح جامع شهر حر ریاحی

•     بررسی و تصویب طرح جامع شهر شادگان

•     بررسی و تصویب موارد مربوط به ساخت و سازهای درون و خارج از حریم شهرهای استان

اعتبارات ارتقاء درآمدهای استانی به استان به مبلغ 323 میلیارد ریال شامل 264 میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای و 59 میلیارد ریال اعتبار هزینه ای توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ابلاغ گردید.

 

•    افتتاح پروژه بند خاکی دره قیر رامهرمز توسط مدیر کل برنامه ریزی و بودجه و با حضور فرماندار ، مدیرکل منابع طبیعی و سایر مسئولین محلی در روز یکشنبه 18/12/92

در روز یکشنبه 18/12/92 پروژه بند خاکی دره قیر رامهرمز توسط مدیر کل برنامه ریزی و بودجه و با حضور فرماندار ، مدیرکل منابع طبیعی و سایر مسئولین محلی افتتاح گردید.

•    برگزاری جلسه هماهنگی تخصیص و توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه و هزینه ای سال 92

جلسه هماهنگی تخصیص و توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه و هزینه ای سال 92 با حضور معاون محترم برنامه ریزی و مشاور استاندار در امور درآمدها، رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان و مدیر کل برنامه ریزی و بودجه در دفتر معاون محترم برنامه ریزی برگزار گردید.

اهم اخبار اداره کل هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل

•    برگزاری جلسه بررسی رفع موانع و مشکلات صادرات محصولات کشاورزی استان خوزستان در تاریخ 14 اسفند.

- جلسه بررسی رفع موانع و مشکلات صادرات محصولات کشاورزی استان خوزستان با حضور جناب آقای حاجتی معاون محترم برنامه¬ریزی استانداری خوزستان برگزار گردید :
 در مورخ 14/12/92 به منظور هماهنگی جهت رفع موانع صادراتی کشاورزی شهرستان دزفول جلسه¬ای با حضور معاون برنامه¬ریزی استانداری خوزستان در محل سالن جلسات معاونت برنامه¬ریزی تشکیل و مقرر گردید به نحو مقتضی نسبت به معرفی محصولات کشاورزی استان خصوصاً شهرهای شمالی آن و جلب تجار و بازرگانان ذیربط عراقی اقدام نماید. همچنین  با توجه به افزایش محصولات کشاورزی و لزوم صادرات اقلام تولیدی کشاورزی و مشکلات عدیده از جمله کاهش قیمت آن که در طول سال برای بعضی از اقلام کشاورزی بوجود می¬آید سازمان جهاد کشاورزی، سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان و اتاق¬های بازرگانی نسبت به بررسی موضوع و تشکیل جلسه (با دبیر کمیسیون کشاورزی خوزستان) و ارائه راهکار لازم اقدام و موضوع در اولین کار گروه اقتصادی آتی مطرح و نسبت به ارائه راهکار برای حل مشکلات تصمیم گیری لازم صورت پذیرد./•    برگزاری جلسه طرح راه اندازی مجتمع¬های خدمات بین راهی توسط شرکت توسعه گردشگری آسایش راه گستران

- جلسه طرح راه اندازی مجتمع¬های خدمات بین راهی توسط شرکت توسعه گردشگری آسایش راه گستران با حضور جناب آقای حاجتی معاون محترم برنامه¬ریزی استانداری خوزستان برگزار گردید :
برای رفع مشکلات طرح راه اندازی 10 مجتمع خدمات بین راهی (در مسیرهای : اهواز – اندیمشک، اندیمشک - پل زال، ماهشهر – اهواز – امیدیه - دیلم، رامهرمز - بهبهان، رامهرمز – اهواز، اهواز – باغملک، شوش - اندیمشک، خرمشپهر - شلمچه) توسط شرکت گردشگری آسایش راه گستران (ارگ) جلسه¬ای با حضور معاون برنامه¬ریزی استانداری خوزستان برگزار و مقرر شد شرکت ارگ کلیه موافقت اصولی¬های قبلی را در اختیار اداره کل حمل و نقل و پایانه¬های خوزستان قرارداده تا ضمن بررسی چنانچه نیاز به بازنگری و اصلاح داشته باشد، حداکثر طی مدت 4 روز اقدامات اصلاحی را انجام دهد. همچنین به منظور تعیین قطعی مالکیت زمین¬های واگذاری، شرکت مذکور پلان موقعیتی زمین¬ها را دقیقاً تعیین و مالکیت آن¬ها را از دستگاه¬های ذیربط پیگیری نماید./•    برگزاری جلسه بررسی تفاهم نامه¬های همکاری دو جانبه استان خوزستان و استان میسان عراق

- جلسه بررسی تفاهم نامه¬های همکاری دو جانبه استان خوزستان و استان میسان عراق در دفتر مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل در این معاونت برگزار گردید :
به منظور پیگیری تفاهم نامه¬های منعقده با استان میسان عراق جلسه¬ای در تاریخ 10/112/92 با حضور مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری تشکیل و مصوب گردید تا کمیته¬های تخصصی شامل : صنعت، کشاورزی، آموزش و سلامت، علمی فرهنگی ورزشی و . . . تشکیل شود تا دستگاه¬های ذیربط نسبت به پیگیری مصوبات اقدام و نتیجه را بطور مستمر به اداره کل هماهنگی امور اقتصادی ارسال نمایند./

•    ساماندهی اصناف به منظور جلوگیری از تخلفات نمایندگی¬های تعمیرات لوازم خانگی

- ساماندهی اصناف در زمینه جلوگیری از تخلفات نمایندگی¬های تعمیرات لوازم خانگی با حضور جناب آقای قیصی پور مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری خوزستان :
با توجه به شکوائیه اخیر مردمی مبنی بر اینکه تلفن نمایندگی مجاز خدماتی فنی فاقد تائیدیه رسمی از اتحادیه¬ها می¬باشد، جلسه¬ای با حضور مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری خوزستان مورخ 18/12/92 برگزار و مقرر گردید جهت جلوگیری از هر گونه تخلف، اتاق اصناف اهواز (تولیدی و توزیعی) با هماهنگی اتحادیه¬های اصناف لیست کاملی از صنوف مختلف مورد نیاز جامعه با اولویت اتحادیه¬های برودتی حراراتی -  صوتی تصویری -  عکاسی و فیلم برداری - لوله کشی آب و گاز و ساختمان - تیرچه بلوک - کانون¬های تبیلغاتی – کابینت سازان- نمایندگی خودرو¬ها – تعمیر کاران ماشین های اداری، موبایل و خدمات کامپیوتری و . . .  تهیه و پس از بررسی، جهت حذف و جایگزین نمودن شماره¬های نمایندگی¬های مجاز توسط شرکت مخابرات، به سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان معرفی شوند./

•    معرفی 28  طرح اشتغال آفرین به بانک¬های عامل جهت بهره مندی از تسهیلات

مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری خوزستان گفت : در دو جلسه اخیر کار گروه تخصیصی اشتغال و سرمایه گذاری استان، تعداد 28 طرح با سرمایه گذاری بالغ بر 10360 میلیارد ریال به بانک¬های عامل استان معرفی شده است. لازم به ذکر است که متوسط نرخ بازده داخلی (IRR) این طرح¬ها بالای 31%
می¬باشد. همچنین اشتغال مستقیم در این 28 طرح بیش از 3 هزار نفر در دوره بهره برداری است.  این طرح¬ها جهت بهره مندی از تسهیلات ارزی معادل 308 میلیون دلار و 25 میلیون یورو و همچنین تسهیلات ریالی معادل 3 هزار و 442 میلیارد ریال از محل صندوق توسعه ملی، مصوب و به بانک¬های عامل معرفی شده¬اند./

•    برگزاری جلسه بررسی موانع و مشکلات صادر کنندگان خرما در استان

- جلسه بررسی موانع و مشکلات صادر کنندگان خرما در استان با حضور جناب آقای حاجتی برگزار گردید :
به منظور رفع مشکلات صادر کنندگان خرما در استان جلسه¬¬ای با حضور جناب آقای حاجتی معاون محترم
برنامه¬ریزی استانداری خوزستان و مدیر کل امور اقتصادی و بین الملل و همچنین رؤسای اتحادیه¬های خرما و مدیران سازمان جهاد کشاورزی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی استان تشکیل و مقرر گردید تا ضمن بازدید از واحدهای صنعتی فرآوری خرما در خصوص مسائل و مشکلات واحدهای فوق و همچنین ایجاد واحدهای جدید و بهسازی واحدهای قبلی تصمیم گیری شود در ضمن برای حل مشکلات مالیات صادر کنندگان خرما هماهنگی لازم با ادراه کل مالیاتی استان صورت پذیرد./  

 

معاون برنامه ریزی استانداری

 

آقاي حاجتي

معاون برنامه ریزی

استانداری خوزستان

پیوندهای مفید